Regels

 

 - Aanvangstijd van de wedstrijden

Het is de bedoeling dat de wedstrijden om half acht beginnen. Echter als beide teams aanwezig zijn, kan er ook eerder begonnen worden. Mocht er om we;le reden dan ook op een ander tijdstip begonnen moeten worden, dient dit in samenspraak tussem de temas geregeld te worden. Wanneer beide teams compleet zijn kan er begonnen worden.

 

- Vervangende spelers

Indien een speler op een geplande wedstrijdavond niet kan spelen , mag er een (aangemelde) speler voor hem/haar invallen. De gevraagde speler dient dan wel uit de andere poule afkomstig te zijn. De teams die van buiten Onder Ons komen mogen drie spelers opgeven, Daarvan mogen er per avond twee deelnemen aan de wedstrijden.

 

- wedstrijdformulieren

De wedstrijdformulieren dienen ingevuld bij het kastje bij de grote tafels achtergelaten te worden, opdat de wedstrijdleiding deze goed kan vinden.

De tellijsten dienen met de wedstrijdformulieren gezamelijk ingeleverd te worden. 

 

- Puntentelling

Er wordt gespeeld volgens een aangepast Belgisch systeem

  1. Winnaar krijgt 2 punten + 1 punt voor elke 10 % van de gemaakte caranboles + 1 punt indien de wedstrijd in minder dan 25 beurten wordt beeindigd
  2. Bij remise krijgen de spleres 1 punt  +   1 punt voor elke 10 % van de gemaakte caranboles + 1 punt indien de wedstrijd in minder dan 25 beurten wordt beeindigd
  3. De verliezer krijgt 0 punten +  1 punt voor elke 10 % van de gemaakte caranboles

Aantal caramboles

- het aantal te maken caramboles wordt voor het overgrote deel bepaald door de historiesche gegevens van dit toernooi.

- Indien personen voor de eerste keer meedoen wordt er gevraagd naar een moyenne.

  - Indien te controlereren wordt dir gedaan op officiele sites van verenigingen en de biljartbond

  - nieuewe deelnemers worden na 3 wedstrijden beoordeeld en indien nodig verhoogd of verlaagd